субота, 25. април 2020.

А Good Man - storyMy head spun from a sharp ascent; then a strong light blinded me. Light and darkness had interchanged so many times, I should have gotten used to it long ago. But this was something strange, though as usual there were spots dancing before my eyes. Could this be sunlight? After so many years under the earth, I couldn’t believe it.

среда, 22. април 2020.

ВАСКРС У ДОБА "КОРОНАВИРУС" ПРОГОНА ЦРКВЕ


У доба антихришћанског прогона под изговором пандемије коронавируса, на Утешитељеву је прослављен највећи празник, свето Васкрсење Христово. 

ПАСХА ВО ВРЕМЯ "КОРОНОВИРУСНОГО" ГОНЕНИЯ НА ЦЕРКОВЬ.Пасха, Сербия, 19 апреля 2020.

Во время антихристианского гонения под предлогом коронавируса на Утешителеву прославлен главный праздник – светлое Воскресение Христово.

понедељак, 20. април 2020.

субота, 18. април 2020.

ВАСКРШЊА ПОСЛАНИЦА 2020. СИПЦСрпска Истински Православна Црква
ВАСКРШЊА ПОСЛАНИЦА 2020.

Архијерејски Савет СИПЦ
под председавањем г. Акакија,
Епископа Утешитељевског

Свим верним чедима Светосавске Цркве
честитамо празник над празницима
светло Васкрсење Христово:

ХРИСТОС ВАСКРСЕ!

 „Имате сада жалост, али ћу вас опет видети,
 и радоваће се срце ваше, и радост вашу
 нико неће узети од вас“ (Јован 16,22)

Празник Васкрсења Христовог, који ове године празнујемо кришом због страха од Јудејаца (Јован 20,19), празник је победе над паклом и смрћу, јер Он смрћу сатре онога који је имао моћ смрти, то јест ђавола (Јевр. 2,14).

Paschal Encyclical 2020 STOCThe Serbian True Orthodox Church
Paschal Encyclical 2020

Paschal Encyclical 2020

Hierarchical Council of the STOC
Under the chairmanship of His Grace Akakije
Bishop of Uteshiteljevo


To All the Faithful Children of St. Sava’s Church
Congratulations on the Feast of Feasts,
The Radiant Resurrection of Christ:

CHRIST IS RISEN!

“And ye now therefore have sorrow:
But I will see you again, and your heart shall rejoice,
And your joy no man taketh from you.” John 16:22

The Feast of the Resurection of Christ, which this year we celebrate in hiding for fear of the Jews (Jn 20:19), is the feast of the triumph over hades and death, for He by death destroyed he who had the power of death, the devil. (Heb. 2:14)

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ 2020. СИПЦ
Сербская Истинно Православная Церковь
ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ 2020.

Архиерейский Совет СИПЦ
под председательством г. Акакийа,
Епископа Утешитељевского

Всех верных чад Светосавской Церкви
Поздравляем с праздником праздников
Светлым Воскресением Христовым


Христос Воскресе!

"Так и вы теперь имеете печаль, но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас" (Ин. 16.22)

Праздник Воскресения Христова, который в этом году празднуем украдкой, страха ради иудейского (Ин. 20.19), это Праздник победы над адом и смертью, поскольку Он смертью лишает силы имеющего державу смерти, то есть дьявола (Евр. 2.14).

уторак, 7. април 2020.

Коронавирус и гонение на церковь


Сербская Истинно-православная Церковь
Святой Архиерейский Совет

ПОСЛАНИЕ
Коронавирус и гонение на церковь:
 руководство клиру и верующим

Неделя пятая Вел. Поста
Утешителево, 23 март / 5 апрель 2020

„Беззаконие – это все, что против Бога, без Бога, вне Бога.
 Беззаконник – тот, кто это беззаконие провозгласит своим законом.”
Архим. Иустин Попович. Догматика, том 3

О коронавирусе

Коронавирус ничем не опаснее обычных эпидемий сезонного гриппа, с которыми уже много лет ежегодно встречается наш народ и весь мир и люди болеют и умирают в большем или меньшем количестве. Провозглашение коронавируса особенно опасной смертоносной пандемией, требующей повсеместного карантина, является специально спланированной акцией, которую организованно проводит под руководством мировой закулисы всемирное здравоохранение, коррумпированные политики и официальные средства массовой информации - ради подчинения всего человечества антихристу.

COVID-19 and the Persecution of the Church

The Serbian True Orthodox Church
Hierarchical Council
  
NOTICE TO THE PUBLIC
COVID-19 and the Persecution of the Church
Instructions for the Clergy and Believers


Fifth Sunday of Great Lent
Uteshiteljevo, March 23/April 5 2020


“Lawlessness is everything that is against God, without God, outside of God.
A lawless man is he who declares this lawlessness to be his law.”
-Archimandrite Justin Popovich, Dogmatics, III Volume


About the COVID-19 virus


The COVID-19 is no more dangerous than the usual seasonal epidemics that our nation and the rest of the world have been dealing with for years, from which larger or smaller numbers of people have been getting sick and dying. The declaration of COVID-19 as a deadly pandemic which demands strict quarantine is nothing more than the Antichrist’s enslaving all of mankind through a web of manipulated statistics and programmed (always positive) tests creating an intentionally exaggerated picture orchestrated by the WHO, corrupted politicians, and mainstream mass media.

недеља, 5. април 2020.

КОРОНА-19 И ПРОГОН ЦРКВЕ


Српска Истински Православна Црква
Свети Архијерејски Савет

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Корона-19 и прогон цркве,
упутства клиру и верном народу


Пета недеља Вел. поста
Утешитељево, 23. март / 5. април 2020.

"Безакоње је све оно што је против Бога, без Бога, ван Бога.
Безаконик је онај који то безакоње прогласи за свој закон."
Архимандрит Јустин Поповић, Догматика, том III

O Корона-19 вирусу

Вирус корона-19 није ништа опаснији, од уобичајене епидемије сезонског грипа са којим се наш народ и цео свет, годинама уназад, већ сретао и од њега, у већем или мањем броју обољевао и умирао. Проглашење корона-19 опасном карантинском високо смртоносном пандемијом није ништа друго него, путем манипулација статистикама, и програмираних тестова на позитивне резултате плански преувеличана прича, коју оркестрирано шири светско здравство, корумпирани политичари и главнотоковска средства масовног информисања којима диригује светска закулиса ради антихристовског подјармљивања целог човечанства.