понедељак, 28. јун 2010.

СТАВОВИ: ЗДРАВ ПОГЛЕД НА САВРЕМЕНЕ ЦРКВЕНЕ ПОЈАВЕ

Шта су то: фундаментализам, конфесионализам и зилотизам?

Фундаментализам се може дефинисати као систем мишљења и понашања које се залаже за доследну примену ауторитетно предатог (=предањског) учења унутар одређене верске заједнице, са тежњом да се то учење прошири и на појединце и групе ван матичне заједнице.